Jämför företagslån

Vi hjälper dig hitta rätt företagslån! På den här sidan hittar du:

 • Företagslån mellan 10 000 - 60 000 000 kr

  Jämför erbjudanden från alla långivare och låneförmedlare

 • Flera olika finansieringsformer

  Bl.a. Factoring, Checkkredit, Likviditetslån & Företagslån utan UC

 • Möjlighet att räkna på lånekostnader

  Använd beräkningsverktyget och ta kontroll över kostnaderna

 • Värt att veta om företagslån

  Inkl. bokföring av företagslån, säkerhet och borgen, m.m.

Använd reglagen och klicka på Jämför lån för att visa sökresultat

Lånebelopp

150,000 kr

Lånetid

10 år

Våra bästa företagslån just nu:

Företagslån för alla typer av företag

Idag finns en mängd olika låneformer och finansieringslösningar för företag, stora som små. Behöver ert företag kapital för inköp, utveckling av en affärsidé från ritning till produkt, eller öka likviditeten och överbrygga en period med lägre intäkter?

Valmöjligheterna är många, och chansen är stor att att ni finner en passande låneform, oavsett om ni driver ett aktiebolag, handelsbolag, enskilt bolag eller ekonomisk förening.

Här finner ni möjligheten att jämföra lån till företag mellan 10 000 - 60 000 000 kronor! Längre ner på sidan finns mer information och goda råd rörande olika former av finansiering till företag.


Vilket lån är rätt lån för ditt företag?

Vilket lån som passar just ditt företag beror till stor del på era behov.

Står ni inför en expansion, har ni behov av stöd till följd av coronapandemin, eller behöver ni ett kreditkonto / checkkredit för enkel tillgång till snabba krediter?

Det finns många olika låneformer, inte minst när det kommer till företagslån. Att identifiera vilka behov ditt företag har är första steget för att välja rätt lån, oavsett det gäller ett traditionellt banklån eller handel med fakturor.

För att hjälpa er har vi sammanställt information om de vanligaste låneformerna nedan. Vi har också sammanställt en rad flexibla låneerbjudanden från kreditgivare som specialiserar sig på företagsfinansiering.

Vi listar dessa högre upp på denna sida.


Hur fungerar företagslån?

I många fall fungerar ett företagslån ungefär som ett privatlån, man ansöker helt enkelt om ett traditionellt banklån hos sin befintliga bank.

Men det finns även vissa skillnader, inte minst när det gäller mindre företag.

Traditionella lån hos storbanker kan nämligen vara svåra att få beviljade, i synnerhet för småföretagare.

Då kan det vara en god idé att undersöka alternativa kreditbolag, som också erbjuder finansieringslösningar och företagslån för mindre företag.

Företagslån, med eller utan säkerhet?

Ett lån kan tecknas med eller utan säkerhet. När en bank kräver säkerhet för ett lån, innebär det att företaget behöver pansätta något av värde, t.ex. aktier, en maskin eller en fastighet.

Om företaget därefter inte skulle klara av att betala tillbaka det lånade beloppet tillfaller ägandet av det pantsatta föremålet till banken.

Det kanske inte låter särskilt lockande att välja ett företagslån med säkerhet, men ofta kan säkerhet i ett lån bidra till lägre ränta, och ett i slutändan billigare företagslån.

Företagslån utan säkerhet innebär helt enkelt att ingen egendom behöver pantsättas för att erhålla lånet.

I många fall behöver en firmatecknare, alltså en person som har rätt att signera rättsligt bindande avtal i företagets namn, gå i personlig borgen för lånet.

Det kanske låter märkligt att det ändå får kallas lån utan säkerhet, men personlig borgen säkerställer för långivaren att det finns en fysisk person som tar på sig ansvaret att lånet betalas tillbaka.

Precis som för ett privatlån, alltså.

Vem får teckna ett företagslån?

I ett aktiebolag är det firmatecknaren som får ingå avtal för företagets räkning, vilket även inkluderar lån.

Firmatecknare är styrelsen, eller av styrelsen utsedd firmatecknare.

Har du enskild firma är du firmatecknare för ditt företag.

Vill du delegera teckningsansvaret till tredje person har du dock möjligtheten att tilldela fullmakt, alternativt en prokura, till den person du vill dela ansvaret med.

Ränta och avgifter

Eftersom det finns många olika finansieringsformer för företag är det inte lika lätt att jämföra företagslån som med andra låneformer.

Många långivare använder sig av individuell räntesättning, vilket försvårar möjligheten att objektivt jämföra långivarnas erbjudanden.

Att jämföra räntor ger därför helt enkelt inte en lika rättvisande bild när det gäller företagslån.

Vissa långivare använder sig av en fast månadsavgift som baseras på lånetid och lånebelopp.

För att förenkla möjligheterna att jämföra olika erbjudanden har vi därför valt att utveckla en lånekalkylator, som du finner nedanför.

När du mottagit ett låneerbjudande med avgifter eller ränta specificerat efter ditt företags betalningsförmåga, kan du mata in uppgifterna i kalkylatorn och ta reda på lånets totala kostnad.

För finansieringsformer som endast avbetalas via fasta avgifter är totalbeloppet lätt att beräkna på egen hand (månadsavgift * antalet avbetalningar).

Räkna på lånet

Använd räkneverktyget för att beräkna lånets totalkostnad. Justera reglagen och ange:

 • Lånebelopp
 • Lånetid
 • Nominell ränta
 • Eventuell uppläggningsavgift
 • Eventuella aviavgifter

Hur mycket kommer lånet ha kostat dig den dag det är fullt återbetalt?

Lånebelopp

150,000 kr

Lånetid

10 år

Ränta

6 %

Resultat

Effektiv ränta:
Lånets totala kostnad:
Varav ränta & avgifter:
Månadskostnad:
6.15 %
201,240 kr
51,240 kr
1,677 kr

* Uppläggningsavgift, engångskostnad vid ingånget låneavtal.

** Aviavgift, periodisk kostnad kopplad till varje betalningstillfälle.

Hur bokför man företagslån?

Företagslån delas normalt sett in i två kategorier, kortfristiga lån och långfristiga lån.

Eftersom ett lån är detsamma som en skuld, bokförs detta under kontoklass 2.

KontoklassKategori
1Tillgångar
2Skulder
3Intäkter
4 - 8Kostnader

Kortfristiga lån har en återbetalningsperiod på 12 månader eller mindre, och ska bokföras på ett 28-konto, t.ex. 2840.

Långfristiga lån har en återbetalningsperiod längre än 12 månader, och ska bokföras på ett 23-konto, exempelvis 2390.

Själva lånebeloppet bokförs som en tillgång, t.ex. under företagskontot 1930.

Återbetalning (amortering) av lånet bokförs på ett 84-konto.

Se nedan ett förenklat exempel på bokföring av ett långfristigt lån på 500 000 kr, samt amortering av detta.

Bokföring vid tillfälle då pengarna mottagits från banken:

KontoBeskrivningDebetKredit
1930Företagskonto500 000
2390Övriga långfristiga skulder500 000

Bokföring vid tillfälle då lånet amorteras med 25 000 kronor:

KontoBeskrivningDebetKredit
1930Företagskonto30 000
2390Övriga långfristiga skulder25 000
8410Räntekostnader långfristiga skulder5 000

Factoring - vad är det?

Factoring är en finansieringsform där ett företag erhåller kapital från försäljning eller belåning av fakturor. Factoring är helt enkelt ett alternativ till traditionella företagslån!

Factoring som finansieringsmetod har blivit mycket populär på senare år, och används främst av små till medelstora företag, ofta inom branscher såsom hantverk, bygg och entrepenad, där kredittiderna kan vara långa.

Genom att belåna eller sälja fakturor kan man öka företagets rörelsekapital, generera likviditet och skydda företaget mot de kreditrisker obetalda fakturor skulle innebära.

Man brukar tala om fyra typer av factoring:

 • Försäljning av fakturor

  En eller flera fakturor säljs av företaget till ett factoringbolag och erhåller därmed kapital utan att behöva ligga ute med kundfordringar.

 • Belåning av fakturor

  En eller flera fakturor intecknas hos ett factoringbolag. På så vis kan fakturorna belånas, upp till en viss belåningsgrad, av fakturornas värde.

 • Factoring med regress

  Regress betyder återgång, och innebär att obetalda fakturor som passerat förfallodatumet överlåts eller säljs tillbaka av factoringbolaget till företaget som först sålde eller belånade fakturorna.

 • Factoring utan regress

  Factoringbolaget tar över hela risken för då fakturan skulle förbli obetald, och är endast ett möjligt alternativ vid försäljning av fakturor.

Beroende på vilken typ av factoring som väljs, kan det komma att påverka hur stor ersättning företaget erhåller för de fakturor som säljs, då olika typer är förknippade med olika risk för factoringbolaget.


Checkkredit - kontokredit för företag

En checkkredit är en kontokredit för företag. Precis som för privatpersoner betalar företag som anslutit sig till ett checkkreditkonto hos en bank enbart ränta för det belopp man har utnyttjat.

Finansieringsformen är alltså snarlik ett kreditkort, ni har tillgång till krediten när ni behöver den.

Om ditt företag är verksamt i fler länder än Sverige kan det vara bra att känna till att många banker erbjuder checkkredit även i andra valutor än SEK.

Kreditutrymme och prissättning sätts vanligen individuellt, ofta mot bakgrund av företagets omsättning och ekonomiska stabilitet. Avgifter utgörs ofta av en årsavgift och en fast ränta på lånat belopp.

Checkkredit som finansieringsform är ett jämförbart alternativ till factoring, och passar alltså för finansiering av kortsiktiga behov.

För finansiering av större ekonomiska investeringar är ett traditionellt företagslån ofta ett bättre alternativ än en checkkredit. Ett företagslån kommer visserligen inte med samma flexibilitet, men är i det långa loppet ofta ett billigare alternativ då man har behov av större belopp.


Likviditetslån - lån med statlig garanti

Till följd av coronapandemin har regeringen infört en lånegaranti. Lånegarantin innebär att staten står för upp till 70 procent av lånebeloppet, vilket i sin tur innebär att banker och kreditgivare inte står med hela kreditrisken, ifall företaget skulle få betalningssvårigheter.

Huvudsyftet med lånegarantin är att små och medelstora företag, som i övrigt har en sund verksamhet, ska kunna överbrygga de ekonomiska svårigheter som infunnit sig sedan utbrottet av COVID-19.

Hur mycket man får låna varierar mellan olika långivare, men vanligt förekommande max-belopp är 25 procent av 2019 års omsättning, alternativt 2 x storleken av företagets lönekostnader från första januari 2019 och framåt.

För att erhålla ett likviditetslån ställer långivaren ofta ett antal krav på företaget. Dessa krav skiljer sig mellan olika långivare, men oftast finns någon typ av grundkrav, till exempel:

 • Företaget är huvudsakligen verksamt i Sverige
 • Företaget ska ha haft en god ekonomisk utveckling innan coronapandemin
 • Företaget måste kunna styrka att en minskning av omsättningen har skett sedan utbrottet av COVID-19

För mer information rörande vilka krav som gäller rekommenderar vi att du läser på respektive långivares hemsida.

För närvarande har 71 banker och kreditgivare anslutit sig till den statliga lånegarantin.


Investeraravdraget

Investeraravdraget är inget lån, men kan ändå vara en viktig finansieringskälla för dig som driver ett mindre företag, vi förklarar därför vad avdraget innebär.

Investeraravdraget är en finansieringslösning riktade mot mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar, och infördes av Skatteverket 2013 med syfte att förenkla kapitaltillgången för småföretag.

Avdraget är applicerbart för privatpersoner som investerat i aktier eller deltagit i en nyemission, och ger möjligheten återfå 15 procent av investerat kapital. Det finns dock ett övre tak för hur mycket pengar man kan få tillbaka, vilket uppgår till 195 000 kronor.

Har du gjort investeringar kan du så långt tillbaka som till år 2013 ansöka om investeraravdraget.

Det är viktigt att känna till att du kan komma att bli återbetalningsskyldig om du säljer eller ger bort aktierna inom fem år från att de förvärvats. Detta gäller även om du flyttat aktierna, till exempel från en vanlig värdepappersdepå till ett investeringssparkonto, då detta tekniskt sett innebär en försäljning av ursprungsaktierna.

Pengarna betalas därefter in till ditt privata konto som du kan nå från Skatteverkets hemsida.