SmartRating

SmartRate

SmartRating

SmartRating — Så betygsätter vi lån

Hur fungerar SmartRating?

Alla lån som finns tillgängliga för jämförelse på SmartRate genomgår betygsättning enligt ett antal kriterier och tilldelas därefter en SmartRating. När användaren jämför olika lån presenteras de lån som uppfyller användarens önskemål, sorterade efter högst SmartRating. Syftet med SmartRating är tillhandahålla en jämförbar bedömning mellan enskilda lån, där en hög SmartRating indikerar en hög sannolikhet till god kundnöjdhet.

Eftersom det finns många olika sorters lån, behövs olika betygssystem, då vissa kriterier är mer viktiga än andra beroende på vilken typ av lån användaren efterfrågar.

Varje betyggskriterie kan ge upp till fem stjärnor, där fem stjärnor representerar den starkaste betygssättningen och en stjärna den svagaste:

Högst

Medelhögt

Medel

Medellågt

Lägst

För att stärka vikten hos de kriterier som är extra betydelsefulla, viktar vi dessutom kriterier mot varandra.

Det är till exempel viktigare, ur ett kundnöjdhetsperspektiv, att ett stort lån med lång återbetalningstid har en lägre ränta, än ett snabblån med lägre totalkostnad och kort återbetalningstid.

För snabblånet ges istället ökad vikt till lånets utbetalningstid - detta eftersom en konsument som efterfrågar ett snabblån antas värdesätta skyndsam tillgång till krediter högre än en konsument som efterfrågar ett billån eller bostadslån.

Notera att vi utöver detta betygssystem även redovisar långivarnas räntor och avgifter, samt tillförser konsumenten möjlighet att räkna på lånet med våra räkneverktyg. Detta för att möjliggöra individuella jämförelser för de konsumenter som önskar jämföra lån och krediter utan att använda SmartRating-metoden.

Genom ett skräddarsytt betygssystem för varje typ av lån kan erbjuda vi en jämförelsetjänst med stort fokus på användarvänlighet och långsiktig kundnöjdhet för våra partners.

SmartRating för privatlån

Privatlån bedöms enligt följande kriterier och vikt:

 • Ränta och avgifter | x 2.0
 • Tydliga villkor * | x 1.0
 • Ansökningsprocess | x 0.5
 • Kundtjänstens tillgänglighet | x 1.0
 • Utbetalningstid | x 0.5

Utöver dessa kriterier kan vi även ta hänsyn till om långivaren erbjuder andra fördelar för låntagaren, t.ex. låneskydd eller tillfällig amorteringsfrihet.

* Tydliga villkor ska framgå på långivarens hemsida, på den undersida där lånet presenteras för låntagaren.

Ränta och avgifter

Högsta ränta under 10 procent.

Högsta ränta mellan 10 - 15 procent.

Högsta ränta mellan 15 - 20 procent.

Högsta ränta mellan 20 - 25 procent.

Högsta ränta över 25 procent.

Tydliga villkor

Kostnadsexempel kompletterat med räkneverktyg. Utförlig kostnadsberäkning (inklusive avgifter) i tabell. Lista över krav på låntagare för godkänd ansökan. Framgå vilken kreditupplysningsmetod som används.

Kostnadsexempel kompletterat med räkneverktyg. Utförlig kostnadsberäkning (inklusive avgifter) i tabell. Lista över krav på låntagare för godkänd ansökan.

Kostnadsexempel kompletterat med räkneverktyg. Utförlig kostnadsberäkning (inklusive avgifter) i tabell.

Kostnadsexempel kompletterat med räkneverktyg.

Inget av ovanstående.

Ansökningsprocess

Ansök med Bank-ID. Svar inom en timme.

Ansök med Bank-ID. Svar inom 24 timmar.

Ansök med Bank-ID. Svar inom 2 dygn.

Kundtjänstens tillgänglighet

Kundtjänst öppen alla dagar i veckan. Tillgänglig minst åtta timmar på vardagar och fyra timmar på helgdagar.

Kundtjänst öppen alla veckodagar samt en helgdag. Tillgänglig minst sex timmar på vardagar och fyra timmar på helgdagen.

Kundtjänst öppen alla veckodagar. Tillgänglig minst sex timmar varje vardag.

Kundtjänst öppen alla veckodagar. Tillgänglig minst fyra timmar varje vardag.

Inget av ovanstående.

Utbetalningstid

Betalas ut direkt till konton hos storbanker.

Utbetalning inom 1 - 2 bankdagar.

Utbetalning inom 2 - 3 bankdagar.

Utbetalning inom 3 - 5 bankdagar.

Utbetalningstid längre än 5 bankdagar.


SmartRating för snabblån och kontokrediter

Snabblån (tidigare känt som sms-lån) och kontokrediter är små lån som ofta karaktäriseras av högre ränta och kortare återbetalningstider. Dessa lån lämpar sig när man behöver snabb tillgång till pengar och inte har några problem att betala tillbaka dem.

Snabblån och kontokrediter bedöms enligt följande kriterier och vikt:

 • Ränta och avgifter | x 1.5
 • Tydliga villkor * | x 0.5
 • Ansökningsprocess | x 0.5
 • Kundtjänstens tillgänglighet | x 0.5
 • Utbetalningstid | x 2.0

Utöver dessa kriterier kan vi även ta hänsyn till om långivaren erbjuder andra fördelar, t.ex. betalningsfria månader.

* Tydliga villkor ska framgå på långivarens hemsida, på den undersida där lånet presenteras för låntagaren.

Ränta och avgifter

Högsta ränta under 20 procent. Ingen uppläggningsavgift eller aviavgift.

Högsta ränta under 30 procent. Ingen uppläggningsavgift eller aviavgift.

Högsta ränta under 30 procent.

Lägsta ränta under 39 procent.

Lägsta ränta 39 procent eller mer.

Tydliga villkor

Kostnadsexempel kompletterat med räkneverktyg som tydligt redovisar lånets effektiva ränta och totala kostnad.

Kostnadsexempel kompletterat med tabell eller förklaringslista på långivarens förstasida.

Kostnadsexempel på långivarens förstasida kompletterat med tabell eller förklaringslista på lättillgänglig undersida.

Svårtolkat kostnadsexempel utan tydliga förklaringar över kostnadsbilden.

Inget av ovanstående.

Ansökningsprocess

Ansök med Bank-ID. Svar inom en timme.

Ansök med Bank-ID. Svar inom 24 timmar.

Ansök med Bank-ID. Svar inom 2 dygn.

Kundtjänstens tillgänglighet

Kundtjänst öppen alla dagar i veckan. Tillgänglig minst åtta timmar på vardagar och fyra timmar på helgdagar.

Kundtjänst öppen alla veckodagar samt en helgdag. Tillgänglig minst sex timmar på vardagar och fyra timmar på helgdagen.

Kundtjänst öppen alla veckodagar. Tillgänglig minst sex timmar varje vardag.

Kundtjänst öppen alla veckodagar. Tillgänglig minst fyra timmar varje vardag.

Inget av ovanstående.

Utbetalningstid

Betalas ut direkt till konton hos samtliga storbanker, inklusive under helger.

Betalas ut direkt till konton hos ett urval av banker, inklusive under helger.

Betalas ut direkt till konton hos ett urval av banker.

Utbetalning inom 1 - 2 bankdagar.

Utbetalningstid längre än 2 bankdagar.

Du som jämför snabblån och kontokrediter på SmartRate har kanske märkt att de flesta snabblån har lägre SmartRating än vanliga privatlån. Det beror på att privatlån i de flesta fall är ett bättre alternativ jämför mot snabblån och kontokrediter. I synnerhet om du inte behöver tillgång till pengarna direkt, har god kreditvärdighet och saknar betalningsanmärkningar.


SmartRating för företagslån

Företagslån bedöms enligt följande kriterier och vikt:

 • Tydliga villkor | x 2
 • Högsta möjliga lånebelopp | x 1
 • Längsta möjliga återbetalningstid | x 1
 • Utbetalningstid | x 1

Eftersom en betydande del av de långivare som riktar sig mot företag använder sig av fasta avgifter istället för räntor, är Räntor och avgifter inte ett jämförbart kriterie.

Givetvis påverkas den effektiva räntan av fasta, periodiska avgifter, oavsett vilken metod långivaren använder sig av.

För att kompensera för denna relativa oöverskådlighet väljer vi att ge dubbel vikt åt kriteriet Tydliga villkor.

Tydliga villkor

Kostnadsexempel kompletterat med räkneverktyg som tydligt redovisar lånets effektiva ränta och totala kostnad.

Kostnadsexempel kompletterat med tabell eller förklaringslista på långivarens förstasida.

Kostnadsexempel på långivarens förstasida kompletterat med tabell eller förklaringslista på lättillgänglig undersida.

Svårtolkat kostnadsexempel utan tydliga förklaringar över kostnadsbilden.

Inget av ovanstående.

Högsta möjliga lånebelopp

5 000 000 kr eller högre.

3 000 000 - 5 000 000 kr.

1 000 000 - 3 000 000 kr.

500 000 - 1 000 000 kr.

Lägre än 500 000 kr.

Längsta möjliga återbetalningstid

3 år eller längre.

1 - 3 år.

Kortare än 1 år.

Utbetalningstid

Utbetalning inom 1 - 2 bankdagar.

Utbetalning inom 2 - 5 bankdagar.

Utbetalningstid 5 dagar eller senare.


SmartRating för låneförmedlare

Låneförmedlare lånar inte själva ut pengar, utan hjälper dig ansöka om lån hos flera långivare samtidigt, med endast en kreditupplysning. För att du ska få så mycket nytta av din låneförmedlare som möjligt är det därför viktigt att de har många anslutna långivare, och att de är lättillgängliga via kundtjänst.

De kriterier vi baserar omdömen på är:

 • Antal anslutna långivare | x 1
 • Kundtjänstens tillgänglighet | x 1

Utöver dessa två kriterier tar vi också hänsyn till om låneförmedlaren erbjuder andra bonusar för sina användare. Exempel på detta kan vara att bjuda på uppläggningsavgiften eller erbjuda kringtjänster.

Antal anslutna långivare

Minst 35 anslutna

Minst 30 anslutna

Minst 25 anslutna

Minst 15 anslutna

Mindre än 15 anslutna

Kundtjänstens tillgänglighet

Kundtjänst öppen alla dagar i veckan. Tillgänglig minst åtta timmar på vardagar och sex timmar på helgdagar. Tillgänglig via sociala medier.

Kundtjänst öppen alla dagar i veckan. Tillgänglig minst åtta timmar på vardagar och fyra timmar på helgdagar. Tillgänglig via sociala medier.

Kundtjänst öppen alla veckodagar samt en helgdag. Tillgänglig minst åtta timmar på vardagar och fyra timmar på helgdagen. Tillgänglig via sociala medier.

Kundtjänst öppen alla veckodagar. Tillgänglig minst åtta timmar varje vardag.

Inget av ovanstående.

Du som jämför låneförmedlare på SmartRate kommer kanske märka att många låneförmedlare har hög SmartRating. Det beror på att det ofta är en väldigt bra metod att använda sig av låneförmedlare när man behöver söka ett lån.


Ändring av kriterier och viktning

De lån och krediter som banker och kreditgivare erbjuder kan variera stort. Vår förhoppning är därför att SmartRating ska hjälpa låntagaren att bringa ordning bland olika erbjudanden under sin urvalsprocess. Inget ratingsystem är dock perfekt, och vi kan komma att göra justeringar i framtiden. Vi visar alltid de senaste betygskriterierna på denna sida.

SmartRate jämför lån och krediter, samt utvecklar smarta verktyg för att underlätta ekonomiska beslut. Använd våra tjänster för att t.ex. beräkna effektiv ränta och ta reda på lånets totala kostnad.

Guider

Verktyg